Mai-salget er i gang! 

Se alle tilbudene her


Oslo Bruk jobber for økt bruk av materialer fra Oslo-trær.

Vi er et grasrotinitiativ i Oslo sentrum med en langsiktig strategi for å forlenge bytrærnes verdikjede, ved å utnytte materialressursene i trær som i dag behandles som avfall.

Sagbruket vil produsere kortreist, sertifisert klimavennlig trelast med dokumentert opphav.I pilotprosjektet har vi fått god oversikt over hva som må til for å oppnå bærekraftig drift. Vi jobber nå med å opprette nødvendige samarbeid innen den eksisterende verdikjeden, og er kontinuerlig på søken etter kunnskap og nye samarbeid.