Oslo Bruk jobber for økt bruk av materialer fra Oslo-trær.

Vi er et grasrotinitiativ i Oslo sentrum som jobber med en langsiktig strategi for å forlenge bytrærnes verdikjede, ved å utnytte materialressursene i trær som i dag behandles som avfall.

Sagbruket vil produsere kortreiste, sertifisert klimavennlige materialer med dokumentert opphav.

Gjennom virksomheten ønsker Oslo Bruk å bidra i dialogen om økt bruk av tre som en materialressurs.

I et toårig pilotprosjekt har vi fått god oversikt over hva som må til for å nå en bærekraftig drift. Vi jobber nå med å opprette nødvendige samarbeid innen den eksisterende verdikjeden, og er kontinuerlig på søken etter kunnskap og nye kontakter.