Om oss

Kontakt oss:

Bispegata 16

0191 Oslo

Åpningstider, kun etter avtale:

Torsdag-fredag 11.00–15.00

Oslo Bruk er et sagbruk i oppstartsfasen, som tar i mot, bearbeider og selger trær og tømmer fra Oslo og omegn. Sagbruket, som ligger i Middelalderparken i hjertet av Gamle Oslo, er en lokal grasrotsatsing og en løsning på miljøsvinnet som ligger i dagens håndtering av bytrær som avfall.

Vi tar bare i mot trær som har avlidd av naturlige årsaker, eller som av andre grunner er nødt til å bli fjernet. Vårt syn er at bytrær har sin aller høyeste verdi der de står på rot.

Oslo Bruk jobber for å utarbeide en bedriftsmodell som hindrer at et betydelig volum trær blir håndtert som rent avfall når de har nådd sitt livs ende. Trær som er blitt pleiet og ivaretatt i generasjoner, for sin miljønytte og utstråling, ønsker vi å foredle til materialer og gi de en ny funksjon og plass i nærmiljøet og samfunnet.

For å best mulig kunne ivareta trærnes verdier må det opprettes en komplett, velfungerende og bærekraftig produksjonskjede, som krever investeringer i tungt utstyr og nok plass til å kunne håndtere de største og lengste stokkene. Dette inkluderer mottak og håndtering, saging, månedsvis med tørking og lagring, og et engasjert salgsledd. Samt en kraftig dose vilje og optimisme.

Her ligger arbeidet til Oslo Bruk, men vi mener at for å kunne ta vare på trærne må det en kollektiv innsats til og da trenger vi hjelp fra gode støttespillere og bidragsytere. Vi vil jobbe kontinuerlig med å tilegne oss ny kunnskap, inngå samarbeid og utforske løsninger for en varig infrastruktur som på best mulig måte ivaretar og viderefører bytrærnes opparbeidede kvaliteter.