Deponi

Vi har stor uteplass med innkjøring for kranbil, der vi tar i mot trær fra trepleiere, kommunen og private. Dersom du ikke kommer med egen kran løfter vi av stokkene med gaffeltruck. Vi kan også hente trær i Oslo.

Alle trær registreres i en database, med opphav, karakteristikker og CO2-regnskap.

Alle leveringer må avklares på forhånd ved å kontakte oss.